මාස 02 කට පසු බොරතෙල් මිළ ගණන් පහළට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මාස 02 කට පසු බොරතෙල් මිළ ගණන් පහළට

මාස 02 කට පසු බොරතෙල් මිළ ගණන් පහළට

මාස 02 කට පසු බොරතෙල් මිළ ගණන් පහළ ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය දින දෙක තුළ ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල 9%කින් කැපී පෙනෙන ලෙස පහළ ගොස් ඇතැයි සඳහන්.

ඇමෙරිකානු වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල අමෙරිකානු ඩොලර් 100 සීමාවට පැමිණ තිබෙනවා.

බ්‍රිතාන්‍ය වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 104 සීමාවට පැමිණ ඇතැයි සඳහන්.

මීට මාසයකට පමණ පෙර අමෙරිකානු වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරල් එකක් අමෙරිකානු ඩොලර් 122කට ආසන්නව ඉහළ ගොස් තිබූ අතර බ්‍රිතාන්‍ය වෙළෙඳපොළේ බැරල් එකක් ඩොලර් 124 සීමාවට අසන්නව පැවතුණා.

COMMENTS