ලංකාවට IMF වෙතින් කොළ එළියක් - AusLanka TV - Australian News for the Sri Lankan community

ලංකාවට IMF වෙතින් කොළ එළියක්

ලංකාවට IMF වෙතින් කොළ එළියක්

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වයෙන් ගොඩඒම සඳහා තවදුරටත් සහය ලබාදෙන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල යළි ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඒ, ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාක්මක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන පිළිබඳ තාක්ෂණික මට්ටමේ සාකච්ඡාවල එක් අදියරක් අවසන් කිරීමෙන් පසුවයි.

ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසන්නේ ස්ථිරසාර ක්‍රමවේදයන්ගෙන් සමන්විත වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මේ වන විට කටයුතු කරමින් ඇති බවයි.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වයට අනෙකුත් පාර්ශ්වයන්ගේ සහය ද ලබා ගනිමින් කාලෝචිත පියවර ගන්නා බවද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසා ඇතැයි සඳහන්.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සහය දක්වන වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් ණය තිරසරභාවය යථාතත්ත්වයට පත්කරන බවට ප්‍රමාණවත් සහතිකයක් අවශ්‍ය බවයි.

COMMENTS