ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ආගමික වර්ගවාදය පිටුදකින පණත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට - AusLanka TV - Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ආගමික වර්ගවාදය පිටුදකින පණත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ආගමික වර්ගවාදය පිටුදකින පණත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ආගමික වර්ගවාදය පිටුදකින පණත් කෙටුම්පත අගමැති ස්කොට් මොරිසන් විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

මෙම පණත සම්මත වුවහොත් අදහන ආගම අනුව ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළදී කිසිවෙකුත් ගැරහීමට ලක් කිරීමට අවස්ථාව හිමිවන්නේ නැහැ.

එමෙන්ම ආගමික පදනම මත ක්‍රියාත්මක වන පාසල්වලට කාර්ය මණ්ඩලය අනුයුක්ත කිරීමේදී වෙනත් ආගමිකයෙකු වුවද අවහිරයකින් තොරව බඳවා ගැනීමට මෙමගින් අවස්ථාව උදාවනවා.

ඊට අමතරව ජාතිය සහ ලිංගිකත්වය මත පුද්ගලයන් වෙනස්කොට සැළකීමද නව පණත් කෙටුම්පත මගින් තවදුරටත් ශක්තිමත් වන බවයි අගමැති ස්කොට් මොරිසන් කියාසිටියේ.

කෙසේවෙතත් ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළදී වර්ගවාදයට එරෙහි නීති තවදුරටත් ශක්තිමත් විය යුතු බවටයි සිවිල් සංවිධාන පෙන්වා දෙන්නේ.

pic – AAP

COMMENTS